10:08 - 06/06/2020

BỆNH GLÔCÔM - LÀM SAO ĐỂ PHÁT HIỆN?

Việc sàng lọc phát hiện sớm bệnh Glôcôm nên được thực hiện càng sớm càng tốt đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh Glôcôm đặc biệt...

Xem thêm

09:29 - 06/06/2020

BỆNH GLÔCÔM - DẤU HIỆU MẮC BỆNH?

Bệnh Glôcôm có rất nhiều các dấu hiệu khác nhau. Dựa vào độ mở của góc tiền phòng người ta chia Glôcôm thành 2 thể bệnh chính: Glôcôm góc mở và...

Xem thêm

07:43 - 06/06/2020

Bệnh Glôcôm –Ai nguy cơ cao mắc?

Thuật ngữ bệnh “Glôcôm” (dân gian gọi là bệnh thiên đầu thống) được dùng để gọi một nhóm bệnh lý của đầu dây thần kinh thị giác, tiến...

Xem thêm