10:07 - 15/12/2022

Glocom bẩm sinh có chữa được không?

Glocom bẩm sinh ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng mắt của trẻ. Bị tăng nhãn áp đồng nghĩa với việc trẻ sẽ không thể sinh hoạt như những...

Xem thêm

10:19 - 02/06/2022

Tư vấn cách chăm sóc mắt sau mổ đục thủy tinh thể...

Mỗi bệnh nhân sẽ có quá trình hồi phục khác nhau do mỗi đứa trẻ đều có thể trạng riêng. Xác định được những việc làm cần thiết hậu phẫu...

Xem thêm