05:50 - 23/05/2020

CÁC TRIỆU CHỨNG VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO

Viêm màng bồ đào là một bệnh lý thường gặp đặc biệt ở Việt nam. Viêm màng bồ đào chiếm khoảng 5-6% các bệnh về mắt. Tuy nhiên điều nguy hiểm...

Xem thêm