10:19 - 02/06/2022

Tư vấn cách chăm sóc mắt sau mổ đục thủy tinh thể...

Mỗi bệnh nhân sẽ có quá trình hồi phục khác nhau do mỗi đứa trẻ đều có thể trạng riêng. Xác định được những việc làm cần thiết hậu phẫu...

Xem thêm