06:08 - 23/05/2020

VIÊM BỜ MI

Viêm bờ mi là một trong nhóm các bệnh lý hay gặp nhất ở mắt, chiếm đến 71%  các trường hợp bệnh lý viêm tại mắt. Bệnh viêm bờ mi dễ bị bỏ...

Xem thêm