00:36 - 23/11/2019

THOÁI HOÁ HOÀNG ĐIỂM TUỔI GIÀ

Thoái hoá hoàng điểm tuổi già (còn gọi tắt là AMD) là nguyên nhân gây mù hàng đầu đối với người trên 50 tuổi ở các nước phát triển và là...

Xem thêm