16:12 - 24/10/2019

BỆNH VIÊM KẾT MẠC (Đau Mắt Đỏ)

Bệnh Viêm kết mạc (Đau mắt đỏ) được biểu hiện bằng đỏ mắt và có nhiều rỉ mắt, thường đỏ 1 mắt trước, sau đó lan qua mắt thứ hai. Rỉ...

Xem thêm