10:13 - 10/08/2019

XUẤT HUYẾT DỊCH KÍNH

Xuất huyết dịch kính có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Bong dịch kính sau có hoặc không rách võng mạc có thể gây xuất huyết dịch kính do co kéo...

Xem thêm