17:31 - 19/05/2020

CÁC BIỂU HIỆN CỦA MÀNG TRƯỚC VÕNG MẠC

Các triệu chứng của màng trước võng mạc thường rất âm thầm và dễ bị bỏ qua; Nhưng mức độ nghiêm trọng sẽ tăng dần nếu không được theo dõi...

Xem thêm

17:20 - 19/05/2020

MÀNG TRƯỚC VÕNG MẠC

Tuổi cao là nguy cơ chính của bệnh. Tuổi càng cao thì nguy cơ càng tăng, cùng  độ tuổi trên 50 nhưng người có bệnh tại mắt sẽ có khả năng mắc...

Xem thêm