Ths.Bs. Trần Tiến Đạt

Ths.Bs. Trần Tiến Đạt

 

Tốt nghiệp BSĐK Đại học Y Hà Nội 2011

- Tốt nghiệp BS nội trú chuyên ngành nhãn khoa 2011-2014 tại BV Mắt Trung Ương

- Thành viên Hội Nhãn khoa Việt Nam, Glocom, Dịch kính võng mạc

aghasgdhgJGDSJK

Tốt nghiệp BSĐK Đại học Y Hà Nội 2011

- Tốt nghiệp BS nội trú chuyên ngành nhãn khoa 2011-2014 tại BV Mắt Trung Ương

- Thành viên Hội Nhãn khoa Việt Nam, Glocom, Dịch kính võng mạc

- Phẫu thuật viên Phaco, Dịch kính võng mạc

- Chứng chỉ đào tạo kính Ortho - K, Chẩn đoán hình ảnh

- Bs Đạt tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu nhãn khoa cấp bệnh viện và Thành phố Hà Nội.