Ths.Bs. Nguyễn Thu Trang

Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Y Hà Nội năm 2007
- Bác sĩ nội trú bệnh viện Mắt Trung ương. Kinh nghiệm 12 năm trong ngành nhãn khoa
- Giải nhì Hội thi sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế Hà Nội năm 2015. Bs Trang còn là ủy viên ban
chấp hành câu lạc bộ Dịch kính võng mạc, thuộc Hội Nhãn khoa Việt Nam.

Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Y Hà Nội năm 2007
- Bác sĩ nội trú bệnh viện Mắt Trung ương. Kinh nghiệm 12 năm trong ngành nhãn khoa
- Giải nhì Hội thi sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế Hà Nội năm 2015. Bs Trang còn là ủy viên ban
chấp hành câu lạc bộ Dịch kính võng mạc, thuộc Hội Nhãn khoa Việt Nam.
- Thành viên Hội Nhãn khoa Đông Nam Á
- Phẫu thuật viên chuyên ngành Phaco, phẫu thuật Femto cataract, dịch kính võng mạc
- Có chứng chỉ đào tạo kính Ortho K
- Ngoài ra Bs Trang rất vinh dự được lựa chọn tham gia đề tài cấp nhà nước “Ứng dụng các kỹ
thuật tiên tiến trong Nhãn khoa” và một số nghiên cứu quốc tế đa trung tâm