Ths.Bs. Đỗ Dung Hòa

- Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Y Hà Nội năm 2011

- Bác sĩ nội trú chuyên ngành nhãn khoa 2011-2014 tại BV Mắt Trung Ương

- Tu nghiệp tại BV Pitié Salpétrière, Cộng Hòa Pháp năm 2016-2018

- Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Y Hà Nội năm 2011

- Bác sĩ nội trú chuyên ngành nhãn khoa 2011-2014 tại BV Mắt Trung Ương

- Tu nghiệp tại BV Pitié Salpétrière, Cộng Hòa Pháp năm 2016-2018

- Công tác tại BV Mắt Trung Ương và Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

- Hội viên Hội Nhãn khoa Việt Nam

- Phẫu thuật viên chuyên ngành Phaco

- Có chứng chỉ đào tạo kính Ortho - K