Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Hà Mi

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Hà Mi hiện đang là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung Ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hà Mi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong khám và tư vấn điều trị phẫu thuật thể thủy tinh, phẫu thuật tật khúc xạ, phẫu thuật điều trị mộng ...

Quá trình học tập & công tác

- Tốt nghiệp thạc sĩ và bác sỹ nội trú nhãn khoa đại học Y Hà Nội - 2020 

- Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Hà Mi hiện đang là bác sĩ điều trị tại khoa Khám bệnh và Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Mắt trung ương từ 2021 – nay Bệnh viện Mắt Trung Ương.

- ThS.BSNT Nguyễn Thị Hà Mi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong khám và tư vấn điều trị phẫu thuật thể thủy tinh, phẫu thuật tật khúc xạ, phẫu thuật điều trị mộng ...

- ThS.BSNT Nguyễn Thị Hà Mi đã trực tiếp phẫu thuật nhiều ca cấp cứu chấn thương nhãn cầu và lệ quản.

 

Thành tựu chuyên môn

Trong quá trình công tác, ThS.BSNT Nguyễn Thị Hà Mi đã dành được nhiều thành tựu và giải thưởng xuất sắc như:

- Chứng chỉ phẫu thuật mộng

- Chứng chỉ đọc bản đồ giác mạc

- Chủ nhệm đề tài cấp cơ sở về phẫu thuật bong võng mạc bằng phương pháp đai củng mạc tại bệnh viện Mắt Trung Ương