CAO TRẦN GIA BẢO

CAO TRẦN GIA BẢO

Học sinh

 “Em bị cận một bên mắt là 4 Diop, một bên mắt là 5 Diop và bị loạn cao mỗi bên 4 Diop. Em thực sự rất lo ngại về tình hình đôi mắt của mình vì độ cận tăng ngày một nhanh. Với phương pháp Ortho - K tại phòng khám Mắt Tuệ Anh, em được các bác sĩ tận tình giúp đỡ, thăm khám và tư vấn. Giờ đây, em tự tin bước ra ngoài mà không cần sử dụng kính gọng nữa.”