BSCK I Lương Nguyễn Ngọc Anh

- Tốt nghiệp BSĐK Đại học Y Hải phòng năm 2013

- Tốt nghiệp BSCK I chuyên ngành nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội 5/2019

- Thành viên hội Nhãn khoa Việt Nam

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Khúc xạ, Phaco, Dịch kính võng mạc tại BV Mắt Trung ương và Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật