ANH THY

Học sinh

 “Em bị cận 8 Diop và loạn 4 Diop. Tình cờ biết đến phương pháp điều trị bằng kính Ortho-K tại phòng khám Mắt Tuệ Anh, Chỉ sau 10 ngày đeo kính. Thị lực của em lúc bỏ kính đã đạt 20/20 cho cả hai mắt. Sau khi bỏ kính, em cảm thấy thoải mái hơn, vận động dễ dàng hơn và em hoàn toàn yên tâm lên đường chinh phục giấc mơ du học Mỹ vào đầu tháng 9 tới.”